ارتباط

ارتباط با دفاتر غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت

 دفتر تهران:

تلفن: 02139932293

فکس:  02139932704  –  02188191824


دفتر گچساران:

تلفن: 07432222238

فکس: 0743220606 –  فکس اینترنتی: 02189771361

ایمیل: t.gachsaran@gmail.com


دفتر باشت:

تلفن: 07432620460

فکس: 07432620445